Wszechstronne urządzenie, które pozwala sprzedawcy zarządzać obszarami ekspozycji towarów oraz przestrzenią usługowo – handlową, dzięki automatycznemu wykrywaniu etykiet na półkach, które wymagają aktualizacji ze względu na wystąpienie któregokolwiek z warunków, jak:

 • zmiana ceny produktu
 • zmiana planogramu półki 
 • zmiana opisu produktu
 • promocja produktu

Technologia urządzenia oparta jest na założeniu, że każdy produkt w sklepie posiada przypisaną lokalizację i jest zarządzany za pomocą systemu komputerowego opartego o dedykowaną aplikację. Patentowane rozwiązanie umożliwia sprzedawcy wydrukowanie etykiet produktów na specjalnie przeznaczonym do tego papierze, oraz ich automatyczne naklejanie na nośnikach-listwach na pre-definiowanych pozycjach bez ingerencji w infrastrukturę sklepową. 

Dzięki połączeniu urządzenia z nowatorską technologią  możliwe jest zautomatyzowanie procesu aktualizacji etykiet, wymuszenie zgodności z planogramami oraz kontrolowanie on line procesów związanymi z zarządzaniem przestrzenią ekspozycji towarów w obiekcie handlowym.    

 

Główne zalety urządzenia: 

 

 • Nawet 6-krotne zmniejszenie czasu potrzebnego na wymianę etykiet w porównaniu z dotychczasowymi metodami wymiany
 • Wyeliminowanie nieaktualnych i błędnych etykiet w obiekcie handlowym
 • Nowe możliwości graficzne etykiet (etykiety sezonowe, etykiety promocyjne, etc.)
 • Przyspieszenie realizacji akcji marketingowych
 • Mobilność
 • Przestrzeganie planogramów
 • Wyeliminowanie/ograniczenie do minimum pomyłek obsługi sklepu
 • Zmniejszenie kosztów związanych z systemem wymiany etykiet

Dane techniczne:

Prędkość wydruku: do 900 etykiet na godzinę
Obsługiwane kody EAN: 1D,2D System GS1 Databar,Postal

Możliwość wydruku graficznego: TAK