Projekt: „Inteligentny klaster komórek Zautomatyzowanego Magazynu Sklepowego (iZMS”) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka.

Wartość projektu: 9 721 458,92 PLN

Wartość dofinansowania: 6 275 148,37 PLN

Okres realizacji: 04.2020 – 12.2023

Przedmiotem projektu są prace badawcze, których celem jest opracowanie Inteligentnego Zautomatyzowanego Magazynu Sklepowego (iZMS) do zastosowania na potrzeby zautomatyzowanej sprzedaży

towarów w sieciach handlowych oraz w e-commerce, który składał się będzie z Klastrów Komórek iZMS wspieranych przez metody sztucznej inteligencji.