HemiLab DSM - Digital Store Map

HemiLab DSM jest kluczowym elementem sprawnego funkcjonowania obiektów handlowych, które wymagają:

 • Aktualnych informacji o produkcie dotyczących:

  -   ceny i opisu produktu

  -   aktualnych promocji

  -   lokalizacji produktu w przestrzeni sklepowej

 • Systemu składania zamówień
 • Systemu zapewniającego optymalizację rozmieszczenia produktów w przestrzeni handlowej

Oprogramowanie HemiLab DSM jest graficznym odwzorowaniem topologii obiektu handlowego, składającej się z przestrzeni usługowo – handlowej (półki, regały, gondole), przejść dla klientów oraz miejsc ekspozycji towarów. Połączone z infrastrukturą informatyczną i handlową przechowuje informacje o wszystkich produktach znajdujących się w bazie sklepu, a także monitoruje zachodzące procesy zmian cen, nazw czy kodów EAN produktów. 

 

Cyfrowa Mapa Sklepu

 

 HemiLab DSM  umożliwia wprowadzenie i edycję:

 • Przestrzeni handlowej i komunikacyjnej obiektu
 • Półek i innych miejsc ekspozycji towaru
 • Lokalizacji produktu i etykiet towarowych w miejscach ekspozycji
 • Etykiet dla grup i pojedynczych towarów
 
 
 

 

Zalety systemu DSM: 

 • przyspieszenie procesu aktualizacji etykiet nawet 6x
 • eliminacja/minimalizacja błędów ludzkich
 • integracja etykiet zarówno elektronicznych jak i papierowych z systemami IT obiektu
 • zmniejszenie kosztów zarządzania etykietami
 • nowa jakość grafiki etykiet (etykiety sezonowe i promocyjne)
 • przyspieszenie realizacji kampanii marketingowych
 • dodatkowe możliwości marketingowe
 • zasilenie danymi kiosków informacyjnych i aplikacji mobilnych (nawigacja, informacja o produktach)
 • profesjonalna optymalizacja rozłożenia towarów na sklepie 
 • wykrywanie zanikających towarów z półek (znikanie gamy towarowej)
 • zaawansowane raportowanie (Brakujące towary - zanikanie gamy, zmiany cen, porównanie rzeczywistości z planogramem)