System wspomagania otwarć

HemiLab specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu efektywnego zarządzania systemami etykiet w obiektach handlowych. Dlatego też, wychodząc na przeciw dynamice rozwoju nowych placówek handlowych, firma wprowadziła nowatorskie rozwiązanie, jakim jest System wspomagania otwarć nowych sklepów.

Dzięki wykorzystaniu narzędzia służącego do efektywnego zarządzania planogramami oraz systemami etykiet, możliwe jest powielanie skutecznych schematów implantacji towarów na inne obiekty handlowe Klienta. 

Kluczowym elementem powyższego rozwiązania jest zastosowanie urządzenia ,którego najnowsza wersja wyposażona została w automatyczny podajnik nośników, na których drukowane są etykiety zgodnie z przyjętym schematem rozmieszczenia towarów w danym obiekcie. Drugim istotnym aspektem rozwiązania jest redukcja czasu pracy personelu, jak również oszczędność materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych podczas drukowania. W zależności od przyjętego modelu, drukowanie etykiet przez urządzenie może odbyć się w Centrali placówki bądź w siedzibie HemiLab bez potrzeby zatrudniania wsparcia outsourcingowego.

Główne zalety rozwiązania:

  • Nawet 6-8 krotne obniżenie kosztów związanych z procesem dystrybucji etykiet
  • Integracja planogramów
  • Eliminacja  kosztów związanych z wykorzystaniem usług pracowników outsourcingowych
  • Zmniejszenie kosztów materiałów eksploatacyjnych
  • Trwała i skuteczna implantacja towarów we wszystkich sklepach jednej sieci handlowej
  • Redukcja pracochłonności i obsługi wydruku