DSM HotSpot - Zarządzanie wiedzą o położeniu towaru w obiekcie handlowym 

Każdy sprzedawca chciałby posiadać wiedzę, które ze sprzedawanych produktów przyciągają uwagę klientów i dlaczego. Moduł HemiLab DSM – HotSpot łączy w sobie dane o lokalizacji produktu, pobierane z systemu HemiLab DSM z informacjami sprzedaży każdego produktu w obiekcie handlowym, celem utworzenia topologii, wskazującej atrakcyjność sprzedanych produktów w danej lokalizacji. 

 

Moduł  HotSpot dostarcza zróżnicowanych informacji o każdym produkcie w sklepie, w odniesieniu do jego położenia w przestrzeni usługowo – handlowej. Wszystkie zebrane informacje o produktach mogą być przedstawione na mapie elektronicznej sklepu i zawierać następujące informacje:

  • Uzyskana marża w odniesieniu do lokalizacji produktu
  • Zmiana  położenia produktu w sklepie
  • Obszary sklepu  z najwyższym i najniższym zyskiem ze sprzedażą, zyskiem i zmianą położenia
  • Przychód i marża w odniesieniu do m2
  • Niezgodna z planogramem lokalizacja produktu 
 
Dzięki rozwiązaniu Hemilab Hot Spot w powiązaniu z kodem 2D, System HotSpot umożliwa określenie wielkości sprzedaży, jaka przypada na daną lokalizację towaru w sytuacji kiedy znajduje się w więcej niż jednym miejscu w sklepie.
 
Po zagregowaniu powyższych danych z danymi dotyczącymi sprzedaży produktu, system DSM HotSpot jest w stanie raportować parametry  sprzedaży tego samego towaru z podziałem na miejsca jego występowania oraz prezentować je w postaci graficznej.
 
 

Dane techniczne:

Obsługiwane przeglądarki: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer (nie zalecane)